Patologies"20 anys d'experiència oferint  una atenció endocrinológica de qualitat, a la vanguardia de les novetats científiques i participant activament en les línies d'investigació actual"
Dr. Guillem Cuatrecasas
Coordinador


Des del menú de l'esquerra té  accés  a tots els  continguts disponibles de Patologies.

Aquest material està signat  per l'equip de  CPEN i supervisat per la Dr. Mónica Peitx amb número de col.legiada 30.468