Dr. Guillem Cuatrecasas i Cambra

Endocrinologia adults
Coordinador CPENCol·legiat: 30.469
Llicenciat en Medicina i Cirurgia, 1994 (Universitat de Barcelona).
Especialista en Endocrinologia i Nutrició, 1998 (Universitat Autònoma de Barcelona).
Formació a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Brookdale Center for Molecular Biology (Mount Sinai Medical Center New York), Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School, Boston) i Centre de Recherche sur l'Endocrinologie Moléculaire et le Développement (CNRS, París).
Membre del cos facultatiu de Hospital Quiron-Teknon des del 1994, actualment dirigeix el grup CPEN S.L d’Equip d’Endocrinologia i Nutrició, també a Clinica Sagrada Familia, Barcelona.
Membre numerari entre altres de les societats "Española de Endocrinología (SEEN)", "Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)", "European Association for the Study of Obesity (EASO)", "Endocrine Society".
Desenvolupa la seva activitat docent en cursos de 3r cicle en Nutrició a la Universitat de Barcelona (UB), i Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Ha publicat diversos articles en revistes nacionals i internacionals, destacant: les bases genètiques de l’obesitat, la resistència a l'insulina, la endocrinologia hipotalamo-hipofisària (neuroendocrinologia), especialment l’ús de la GH en malalties neurològiques.
Investigador principal en diversos assajos clínics internacionals sobre diabetis tipus 2.
 
Graduated in Medicine and Surgery, 1994 (Universitat de Barcelona), pH.D in Endocrinology and Nutrition, 1998 (Universitat Autònoma de Barcelona).
Postgraduate courses in the ​​Brookdale Center for Molecular Biology (Mount Sinai Medical Center, New York), Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School, Boston) and Centre de Recherche sur l'Endocrinologie Moléculaire et le Développement (Paris, France).
Faculty senior member of the Quiron-Teknon Hospital since 1994, he is the director of CPEN S.L Endocrinology and Nutrition Team, also at the Sagrada Familia Clinic, in Barcelona.
Member, among others, of the Spanish Society of Endocrinology (SEEN), Spanish for the Study of Obesity (SEEDO), European Association for the Study of Obesity (EASO), European Endocrinology Society (ESE), and the Endocrine Society (USA).
He is professor of Nutrition in the University of Barcelona (UB) and Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
He has published several articles in national and international journals, highlighting: the genetic basis of obesity, insulin resistance, hypothalamic-pituitary endocrinology (neuroendocrinology) specially the use of GH in neurologic diseases.
He is principal investigator in many type 2 Diabetes multicenter trials.