Psicologia

SERVEIS DE PSICOLOGIA

Responsable CPEN
Llic. Mariona Valls
Psicòloga

Coaching Nutricional

El Coaching Nutricional és l'especialitat del coaching que treballa amb el pacient per ajudar-lo a aconseguir els objectius de dieta i canvi d’hàbits proposats.

T’acompanyarem a mantenir la motivació, a identificar i vèncer els obstacles i barreres que et dificulten el canvi d’hàbits i a trobar i fer aflorar els recursos necessaris per aconseguir-ho.

Amb el nostre suport seràs el protagonista del teu canvi.

Trastorns de la Conducta Alimentària:

Oferim servei de diagnòstic i tractament psicològic a nivell ambulatori dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA).

Els TCA són trastorns mentals caracteritzats per un comportament patològic davant de la ingesta alimentària i una obsessió pel control de pes. Són trastorns d'origen multifactorial, originats per la interacció de diferents causes d'origen biològic, psicològic, familiar i sociocultural. Són malalties que provoquen conseqüències negatives tant per la salut física com mental de la persona.

Els TCA més coneguts són l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament, però també n'existeixen d'altres, com l'ortorèxia (l'obsessió pel menjar sa), i la vigorèxia (l'obsessió per l'exercici físic).

Psicologia Bariàtrica:

Per sotmetre’s a Cirurgia Bariàtrica, cal reunir una sèrie de condicions, és per això que, la selecció de candidats per al tractament quirúrgic de l'obesitat, requereix una acurada avaluació psicològica per assegurar l'èxit de la cirurgia i descartar els efectes no desitjats o la ineficàcia de la mateixa.

D'aquesta manera, CPEN compta amb el departament de Psicologia Bariàtrica, el qual és el responsable de realitzar la valoració d'idoneïtat als pacients.

En primer lloc, s'analitza la història del pacient i el motiu de la seva malaltia, descartant així possibles patologies que siguin incompatibles amb sotmetre’s a una cirurgia. Posteriorment s'inicia el procés de preparació per aconseguir una estabilitat emocional i crear en els pacients un alt nivell de força de voluntat i motivació per a realitzar un canvi definitiu en la seva alimentació.

En alguns casos també és necessari un seguiment postoperatori del pacient per reforçar una bona conducta alimentària.

Psicologia de la Diabetis:

El nostre paper té especial importància en:

  • La intervenció per ajudar el pacient a l'acceptació del diagnòstic i de la generació d'un canvi en el seu comportament, adquirint una sèrie d'habilitats que moltes vegades exigeixen la modificació d'hàbits anteriors.
  • La conscienciació de la importància que té el seguiment correcte del seu tractament.
  • L'afavoriment dels canvis necessaris en la dieta, el pla d'exercici que pugui recomanar el seu metge i l'administració de la insulina.
  • L'adaptació a un nou estil de vida, com canvis i restriccions en la dieta, exercici físic i control de situacions quotidianes estressants que poden ocasionar, d'altra banda, simptomatologia depressiva o ansiosa, pors, frustracions, sentiments de ràbia, irritabilitat, etc.
  • La intervenció en les diferents dinàmiques familiars que poden sorgir.

També tenim en compte la influència de l'estrès en la malaltia, les diferents emocions que el pacient ha de gestionar i la gran variabilitat de trets o tendències de personalitat que poden presentar-se, tant si es tracta de nens o d'adults.

Psicoteràpia

La psicoteràpia és el tractament que té com a objectiu el canvi de pensaments, sentiments i conductes.

Treballem problemes d'ansietat, obsessions i compulsions, inseguretat, baixa autoestima, insomni... Ja siguin estats de llarga evolució o motivats per situacions concretes com separacions, conflictes familiars, mort de persona propera, situació laboral, adolescència, menopausa, època d’exàmens, canvis de feina...